BenchMark Social
BenchMark Finance
BenchMark Finance
BenchMark Finance
BenchMark Finance
BenchMark Finance
BenchMark Finance
BenchMark MetaTrader 4 BenchMark MetaTrader 5 BenchMark Social
Социална търговия
Топ 7 | Поток
Безплатни семинари
на живо
в офисите на БенчМарк Финанс в София, Варна, Пловдив и Стара Загора
уебинари
онлайн семинари чрез компютър с интернет връзка

23.04.2014 18:30 | Пловдив | семинар Модул 5: Търговски стратегии

29.04.2014 18:00 | София | семинар Модул 3: Въведение в техническия анализ - лектор от Home Traders

29.04.2014 18:00 | Варна | семинар Модул 6: Психология на търговията

29.04.2014 18:30 | уебинар Въведение в търговията с Бинарни опции

07.05.2014 18:30 | Пловдив | семинар Модул 1: Въведение в търговията на международните пазари

08.05.2014 18:30 | уебинар Въведение в търговията с фючърси

13.05.2014 18:00 | Варна | семинар Модул 1: Въведение в търговията на международните пазари

13.05.2014 18:00 | София | семинар Модул 1: Въведение в търговията на международните пазари

14.05.2014 18:30 | Пловдив | семинар Модул 2: Марджин търговия и управление на риска

14.05.2014 18:30 | уебинар Риск мениджмънт и психология на търговията

20.05.2014 18:00 | София | семинар Модул 2: Марджин търговия и управление на риска

20.05.2014 18:00 | Варна | семинар Модул 2: Марджин търговия и управление на риска

20.05.2014 18:30 | уебинар Въведение във валутната търговия

21.05.2014 18:30 | Пловдив | семинар Модул 3: Въведение в техническия анализ - лектор от Home Traders

27.05.2014 18:00 | Варна | семинар Модул 3: Въведение в техническия анализ

27.05.2014 18:00 | София | семинар Модул 5: Търговски стратегии

28.05.2014 18:30 | Пловдив | семинар Модул 5: Търговски стратегии

28.05.2014 18:30 | уебинар Въведение в търговията с Договори за разлика върху акции, индекси и стоки

09.06.2014 18:30 | уебинар Търговия с опции, част 1 - термини и видове опции

16.06.2014 18:30 | уебинар Търговия с опции, част 2 - гръцки символи и цена на опция

23.06.2014 18:30 | уебинар Търговия с опции, част 3 - стратегии и делта хеджиране


Нашите предимства
Защо да изберете БенчМарк Финанс Иновативен модул Прозрачност
на търговията
Мобилни платформи за iOS и Android
Спредове от 0.9/1.1 пипса за EURUSD Избор между MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Бонус програми за активни клиенти